Algemene voorwaarden

Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

 1. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
 2. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Hij behoudt wel het recht tot een welkomstpakket en tot deelname aan de aanwezigheidstombola
 3. Deelnemers die zich vooraf inschrijven maar niet vooraf betalen worden niet opgenomen in de lijst van ingeschrevenen, en dienen de dag van het evenement zelf de inschrijvingsprocedure opnieuw te doorlopen.
 4. Deelnemers die op een evenement hun inschrijving willen doorgeven aan een ander persoon betalen ter plaatse € 2 administratiekosten. Idem voor deelnemers die op de dag van het evenement van afstand willen wisselen.
 5. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan de deelnemer zich gratis laten inschrijven voor de volgende editie van hetzelfde evenement. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 6. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.
 7. Het borstnummer moet tijdens de volledige wedstrijd gedragen worden.
 8. Fietsen, gemotoriseerde voertuigen en rollerblades, niet eigen aan de organisatie of proef, zijn verboden op het parcours tijdens de wedstrijd.
 9. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen tijdens het event.
 10. Fietsers en wandelaars worden geacht de verkeersregels na te leven. Ze betreden de openbare weg op eigen risico.
 11. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Moved to Help. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.
 12. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Moved to Help, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.